Waterlab is een pilot project zelfvoorzienend wonen
Wij willen aantonen dat het mogelijk is om een zelfvoorzienende woning te maken die comfortabel is en de natuur zo min mogelijk belast. Zelfvoorzienend zonder veel luxe te moeten inleveren. Om zonder bezwaren te kunnen genieten van de rust die wonen op het water kan bieden.

Wij willen alles uittesten dat in theorie en op papier allemaal perfect werkt. Wij willen weten hoe het wonen bevalt in een waterwoning die voor elektriciteit volledig afhankelijk is van de zon en de wind. Een waterwoning waarin een installatie het water zo zuivert dat het oppervlaktewater drinkbaar is en schoon afvalwater wordt geloosd. Een milieuvriendelijk oplossing voor wonen en recreëren op het water. Maar wij willen geen comfort inleveren, wij houden niet van het barre kamperen. Wij willen een schoon geweten én een comfortabel leven. Met onze kennis van ontwerpen en techniek is dat in theorie mogelijk. Wij willen aantonen dat het ook in de praktijk mogelijk is met het WaterLab.

Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij willen dit plan graag realiseren met uw steun.

Dit WaterLab willen wij realiseren met uw steun. Wij bieden U de mogelijkheid om te investeren in dit plan door middel van een lening aan ons. Een lening met een bepaalde looptijd waarover een rente betaald wordt in de vorm van een financieel rendement op jaarbasis of een rendement in natura in de vorm van het recht op verblijf van een week in dit WaterLab.
Vooral dit rendement in natura biedt U de mogelijkheid om te proeven van ons concept; optimaal genieten van de rust op het water. Het geeft U en ons een unieke kans om theorie en praktijk te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Filter Projecten